Οικόπεδο προς πώληση Αγία Σοφία (Ταμπούρια – Αγία Σοφία)

200 τ.μ. € 180.000

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Οικοπεδο 200 τ.μ., ισόγειο, πλάτος δρόμου 10 μ., πρόσοψη οικοπέδου 19 μ., βάθος οικοπέδου 11 μ., συντελεστής δόμησης 2,60, συντελεστής κάλυψης 0,70, τιμή 180.000€, κωδ. 4318 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕ...

Συντελεστής δόμησης: 2.6

Κωδ.  4318

Οικόπεδο προς πώληση Ταμπούρια (Ταμπούρια – Αγία Σοφία)

176 τ.μ. € 130.000

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, Οικοπεδο 176 τ.μ., ισόγειο, πρόσοψη οικοπέδου 10 μ., βάθος οικοπέδου 19 μ., συντελεστής δόμησης 2,60, τιμή 130.000€, κωδ. 3785 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ - ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 15 , ΚΕ...

Συντελεστής δόμησης: 2.6

Κωδ.  3785

Οικόπεδο προς πώληση Ταμπούρια (Ταμπούρια – Αγία Σοφία)

164 τ.μ. € 90.000

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, Οικοπεδο 164 τ.μ., ισόγειο, πρόσοψη οικοπέδου 11 μ., βάθος οικοπέδου 15 μ., συντελεστής δόμησης 2,60, τιμή 90.000€, κωδ. 3770 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ - ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 15 , ΚΕΡ...

Συντελεστής δόμησης: 2.6

Κωδ.  3770

Οικόπεδο προς πώληση Ταμπούρια (Ταμπούρια – Αγία Σοφία)

115 τ.μ. € 140.000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικοπεδο 115 τ.μ., ισόγειο, πρόσοψη οικοπέδου 8 μ., συντελεστής δόμησης 3,00, συντελεστής κάλυψης 0,70, τιμή 140.000€, κωδ. 3124 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ - ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ...

Συντελεστής δόμησης: 3

Κωδ.  3124